header photo

Taiwanese Hernia Society

專科醫師,更新日期:2021/12/13

序號

會員編號

台疝專證字第

姓名

醫院

證書效期

1

0002

0001

黃清水

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

2

0015

0002

戴鋒泉

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

3

0017

0003

沈正煌

嘉義基督教醫院

109.12.01115.11.31

4

0025

0004

張宏基

彰化基督教醫院

109.12.01115.11.31

5

0028

0005

蔡金宏

衛福部台中醫院

109.12.01115.11.31

6

0031

0006

莊捷翰

小港醫院

109.12.01115.11.31

7

0043

0007

陳國鋅

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

8

0047

0008

吳建明

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

9

0048

0009

葉啟娟

台大醫院

109.12.01115.11.31

10

0052

0010

黃其晟

台北榮民總醫院

109.12.01115.11.31

11

0057

0011

蔡欣恬

國泰醫院

109.12.01115.11.31

12

0064

0012

程榮輝

榮輝外科診所

109.12.01115.11.31

13

0067

0013

陳樞鴻

國泰綜合醫院汐止分院

109.12.01115.11.31

14

0070

0014

陳德芳

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

15

0072

0015

連恒煇

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

16

0074

0016

蔡尚達

台安醫院

109.12.01115.11.31

17

0075

0017

鄭國祥

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

18

0103

0018

洪宗義

新光醫院

109.12.01115.11.31

19

0164

0019

游朝慶

台南市立安南醫院

109.12.01115.11.31

20

0179

0020

劉展棠

台安醫院

109.12.01115.11.31

21

0185

0021

曾譯諏

阮綜合醫醫院

109.12.01115.11.31

22

0202

0022

朱志純

宏恩綜合醫院

109.12.01115.11.31

23

0220

0023

趙頌慈

奇美醫院(柳營院區)

109.12.01115.11.31

24

0229

0024

吳佳璋

雙和醫院

109.12.01115.11.31

25

0249

0025

楊明勳

振興醫院

109.12.01115.11.31

26

0265

0026

方躍霖

新光醫院

109.12.01115.11.31

27

0287

0027

曹連誠

彰化基督教醫院

109.12.01115.11.31

28

0298

0028

林子超

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

29

0299

0029

雷秋文

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

30

0302

0030

蕭庭豐

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

31

0303

0031

趙余俊

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

32

0309

0032

林翔晨

鹿港彰化基督教醫院

109.12.01115.11.31

33

0310

0033

王亭雅

聖保祿醫院

109.12.01115.11.31

34

0311

0034

黃政諺

彰化基督教醫院

109.12.01115.11.31

35

0313

0035

闕光瞬

高雄市立大同醫院

109.12.01115.11.31

36

0314

0036

陳柏長

埔里榮民醫院

109.12.01115.11.31

37

0332

0037

鄞子傑

大同醫院

109.12.01115.11.31

38

0333

0038

徐國峯

三軍總醫院

109.12.01115.11.31

39

0241

0039

陳天華

台北榮民總醫院

110.01.01116.12.31

40

0322

0040

蔡佩君

台北榮民總醫院

110.01.01116.12.31

41

0347

0041

江恒杰

雲林基督教醫院

110.01.01116.12.31

42

0324

0042

梁建燊

亞東紀念醫院

111.11.01117.10.31

43

0317

0043

彭仲毅

中山醫學大學附設醫院

111.11.01117.10.31

44

0329

0044

羅啟文

台北慈濟醫院

111.11.01117.10.31

45

0280

0045

蘇峻民

社團法人彰化秀傳醫院

111.11.01117.10.31

46

0346

0046

許家榮

衛生福利部南投醫院

111.11.01117.10.31

47

0338

0047

陳世欽

台北榮民總醫院

111.11.01117.10.31

48

0341

0048

徐瑋呈

衛生福利部臺中醫院

111.11.01117.10.31

 

友善列印頁 傳送此文章給好友

本網站所有資訊內容屬台灣疝氣醫學會所有,非經同意不得以任意形式轉載或使用 Copyright @ 2013台灣疝氣醫學會
郵政劃撥帳號:50025701 戶名:台灣疝氣醫學會
學會聯絡:郭凌如祕書  E-mail:hernia201504@gmail.com   電 話:04-2229-4411#6137
通訊處:403301台中市西區三民路1段199號