header photo

Taiwanese Hernia Society

專科指導醫師,更新日期:2021/12/13

序號

會員編號

台疝專指證字第

姓名

醫院

證書效期

1

0002

0001

黃清水

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

2

0015

0002

戴鋒泉

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

3

0017

0003

沈正煌

嘉義基督教醫院

109.12.01115.11.31

4

0025

0004

張宏基

彰化基督教醫院

109.12.01115.11.31

5

0028

0005

蔡金宏

衛福部台中醫院

109.12.01115.11.31

6

0031

0006

莊捷翰

小港醫院

109.12.01115.11.31

7

0043

0007

陳國鋅

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

8

0047

0008

吳建明

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

9

0048

0009

葉啟娟

台大醫院

109.12.01115.11.31

10

0052

0010

黃其晟

台北榮民總醫院

109.12.01115.11.31

11

0061

0011

萬禮傑

新竹國泰醫院

109.12.01115.11.31

12

0064

0012

程榮輝

榮輝外科診所

109.12.01115.11.31

13

0067

0013

陳樞鴻

國泰綜合醫院汐止分

109.12.01115.11.31

14

0070

0014

陳德芳

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

15

0072

0015

連恒煇

國泰綜合醫院

109.12.01115.11.31

16

0075

0016

鄭國祥

亞東紀念醫院

109.12.01115.11.31

17

0164

0017

游朝慶

台南市立安南醫院

109.12.01115.11.31

18

0185

0018

曾譯諏

阮綜合醫醫院

109.12.01115.11.31

19

0202

0019

朱志純

宏恩綜合醫院

109.12.01115.11.31

20

0220

0020

趙頌慈

奇美醫院(柳營院區)

109.12.01115.11.31

21

0229

0021

吳佳璋

雙和醫院

109.12.01115.11.31

22

0230

0022

蔡曜州

台北慈濟醫院

109.12.01115.11.31

23

0249

0023

楊明勳

振興醫院

109.12.01115.11.31

24

0288

0024

梁宗榮

高雄榮民總醫院

109.12.01115.11.31

25

0241

0025

陳天華

台北榮民總醫院

110.01.01116.12.31

26

0322

0026

蔡佩君

台北榮民總醫院

110.01.01116.12.31

27

0057

0027

蔡欣恬

國泰綜合醫院

110.01.01116.12.31

28

0287

0028

曹連誠

彰化基督教醫院

110.01.01116.12.31

29

0347

0029

江恒杰

雲林基督教醫院

110.01.01116.12.31

30

0333

0030

徐國峯

三軍總醫院

110.01.01116.12.31

 

友善列印頁 傳送此文章給好友

本網站所有資訊內容屬台灣疝氣醫學會所有,非經同意不得以任意形式轉載或使用 Copyright @ 2013台灣疝氣醫學會
郵政劃撥帳號:50025701 戶名:台灣疝氣醫學會
學會聯絡:郭凌如祕書  E-mail:hernia201504@gmail.com   電 話:04-2229-4411#6137
通訊處:403301台中市西區三民路1段199號